Friday, 9 March 2012

Qur'an Surat Al-Qiyamah


75Surat Al-QiyamaStreammp3 )Downloadmp3 )

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

 01. Aku bersumpah demi hari kiamat, (75:1)

02. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri). (75:2)

 03. Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? (75:3)

 04. Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna. (75:4)

 05. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. (75:5)

 06. Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?" (75:6)

 07. Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), (75:7)

 08. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya, (75:8)

 09. Dan matahari dan bulan dikumpulkan, (75:9)

 10. Pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat berlari?" (75:10)

 11.sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung! (75:11)

 12. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. (75:12)

 13. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. (75:13)
 14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, (75:14)

 15. meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. (75:15)

 16. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. (75:16)

 17. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. (75:17)

 18. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. (75:18)

 19. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya. (75:19)

 20. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia, (75:20)

 21. dan meninggalkan (kehidupan) akhirat. (75:21)

 22. Wajah-wajah (orang-orang mu'min) pada hari itu berseri-seri. (75:22)

 23. Kepada Tuhannyalah mereka melihat. (75:23)

 24. Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram, (75:24)

 25. mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. (75:25)

 26. Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan, (75:26)

 27. dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat menyembuhkan?", (75:27)

 28. dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia), (75:28)

 29. dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan), (75:29)

 30. kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. (75:30)

 31. Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Qur'an) dan tidak mau mengerjakan shalat, (75:31)

 32. tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran), (75:32)

 33. kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong). (75:33)

 34. Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, (75:34)

 35. kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu. (75:35)

 36. Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? (75:36)

 37. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), (75:37)

 38. kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, (75:38)
 39. lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. (75:39)

 40. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati? (75:40)

No comments:

Post a Comment